Många gravida känner sig osäkra på vad för typ av träning de kan utföra och hur mycket de kan pressa sig utan att skada sig eller barnet de bär på. Generellt sett ger träningen positiva fördelar för den gravida, men det gäller att lyssna till sin kropp. Precis som tidigare behandlats ger träningen för gravida samma positiva effekter på mående och fysik. Därtill kan träningen minska risken för åderbrock och svullnader och minska tröttheten som många gravida upplever.

Aerob träning

Under graviditeten bildar kroppen hormonet relaxin, vilket gör att ledbanden blir mjukare. Därför ska man som gravid undvika träning där ryckiga och snabba rörelser ingår. Att träna uthållighet är den bästa träningsformen för gravida. Man kallar det även för aerob träning som till motsats från anaerob träning, vilken är benämningen för snabba och explosiva träningspass, är jämnare träning under längre perioder. Exempel på aerob träning är joggning, cykling, dans och simning. Eftersom att lederna är känsligare under graviditeten ska man vara extra försiktig vid stretchningen.

Bålstabilitet

Ett vanligt problem som många gravida upplever är att förändringarna i kroppen där bäckenet vidgar sig inför förlossningen kan orsaka smärtor. Då kan vattengymnastik vara att föredra. Men att träna bålstabilitet för att förebygga bäcken- och ryggsmärtor kan med fördel utföras i graviditetens tidiga skeende. Efter vecka 16 rekommenderas inga magövningar där du ligger på rygg. Då är plankan ett bra alternativ för att träna bålen.

Träna utifrån förutsättningar

Att träna fungerar utmärkt även under graviditeten. Skillnaden mot för innan är att du måste ta hänsyn till kroppens förändringar och anpassa träningen efter dess signaler.

  • Träna lagom och lyssna till din kropp
  • Lyft inte för tungt, välj heller lättare vikter och gör fler repetitioner
  • Drick mycket och se till att få i dig näringsrik kost
  • Träna uthållighet istället för explosivitet