Många gravida känner sig osäkra på vad för typ av träning de kan utföra och hur mycket de kan pressa sig utan att skada sig eller barnet de bär på. Generellt sett ger träningen positiva fördelar för den gravida, men det gäller att lyssna till sin kropp. Precis som tidigare behandlats ger träningen för gravida…