I den expansion till den europeiska marknaden som Footway gör under hösten 2016, riktar företaget in sig på sju utomnordiska marknader. Förutom de tre största europeiska e-handelsmarknaderna: Storbritannien, Tyskland och Frankrike, har man valt att också ge sig in på marknaderna i Polen, Schweiz, Nederländerna och Österrike.

Storbritannien, Tyskland och Frankrike är de tre största e-handelsnationerna i Europa. Under 2014 handlade 31,5 miljoner tyskar, 23,9 miljoner britter och 17,2 miljoner fransmän varor på internet. Som en måttstock kan nämnas att de nordiska länderna tillsammans hade 7,4 miljoner nätshoppare under samma tidsperiod.

Det är inte heller så att dessa tre länder är störst enbart tack vare sin respektive befolkningsmängd. Faktum är att invånarna i dessa länder också handlar på nätet i större utsträckning än vi svenskar. 2014 shoppade 54 procent av den tyska befolkningen, 53 procent av den brittiska och 42 procent av den franska befolkningen kläder och skor på nätet.

Daniel Mühlbach kommenterar expansionen

Footway har uppmärksammat att e-handeln i Europa växer och ser en möjlighet att tillvarata denna tillväxt. Daniel Mühlbach, Footways VD, menar att företagets plattform liksom dess organisation har anpassats för att verka i flera länder. Norden är Footways huvudsakliga marknad men Daniel ser det som ett naturligt steg för bolaget att utnyttja sin plattform för att expandera till nya marknader.

Han är medveten om vad det betyder att ge sig in på en ny marknad – att man får börja från grunden med att bygga upp ett förtroende hos kunderna och samma sak med kundnöjdheten. Det kommer också att ta en viss tid för Footway att lära känna sina nya marknader. Genom att hålla nere kostnaderna och sätta upp en blygsam försäljningsprognos för det första året, hoppas Daniel att Footway ska vara lyckosamma även på sina nya jaktmarker.